קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
ז' סיון התשפ"א
Smaller Default Larger

פיקוד העורף

״וַיֹּאמֶר, אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶי אֲדֹנָי, יֵלֶ נָא אֲדֹנָי בְּקִרְבֵּנוּ כִּי עַם קְשֵׁה עֹרֶף הוּא, וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנֵנוּ וּלְחַטָּאתֵנוּ וּנְחַלְתָּנוּ״ (שמות לד׳, ט׳). 

 

משה רבנו עולה שוב להר סיני כדי לבקש מחילה מהבורא על חטאם של בני ישראל עם העגל, ולקבל את לוחות הברית השניות.
משה - סנגורם של ישראל, מנסה לרצות את הבורא, ובתוך דבריו מופיע משפט, אשר על פניו אינו נראה כמשפט ריצוי, ואולי דווקא ההפך... וכך אומר משה: "אם נא מצאתי חן בעיניך, ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא" (שמות לד', ט'). פירוש: אלוקים הודיע למשה, שכתוצאה מחטא העגל רמתם הרוחנית של עם ישראל ירדה, ולכן - "הנה מלאכי ילך לפניך" (שמות לב', לד') – "מלאכי ולא אני" (רש"י). משה, שחפץ בטובתם של עם
ישראל ותמיד מחפש עבורם צד זכות, מבקש מהבורא שילך בקרב עם ישראל כפי שהיה קודם החטא, ומשה מנמק סיבה לבקשה - "כי עם קשה עורף הוא".
לא מובן. הרי קשיות עורפם של בני ישראל, היא הגורם לכך שאלוקים לא מתהלך בקרבם כבראשונה אלא רק על ידי שליח, שהרי כך אלוקים עצמו אומר - "ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא" (שמות לב', ט'), ולכן – "לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף הוא" (שמות לג', ג'). זאת אומרת, קשיות העורף היא הגורם לכך שאלוקים לא מתהלך בקרב עם ישראל באופן גלוי אלא רק דרך מלאך, אם כן, איך יתכן שמשה מבקש מאלוקים – "ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא"?
מי ששואל את השאלה הוא האור החיים הקדוש על פסוק זה (רש"י גם הרגיש בשאלה והוא מבאר ביאור אחר, ניתן לעיין בדבריו).
הרב ישראל מאיר לאו, בספרו יחל ישראל על מסכת אבות (פרק ה', משנה כ') מביא ביאור נפלא על בסיס דבריו של רבי שמואל אליעזר איידלס (המהרש"א) בביאורו לתלמוד (מסכת ביצה, דף כה').
משה רבנו, הסנגור הגדול, אומר לאלוקים כך. אמנם עם ישראל עם קשה עורף, אולם תכונה זו של קשיות עורף איננה קטרוג אלא להפך – סנגוריה ולימוד זכות. מדוע? משום שעם ישראל מתעתד לעבור היסטוריה לא פשוטה, הם יהיו למודי סבל, גלויות, רדיפות ופוגרומים. מה יחזיק אותם? אומר משה - קשיות העורף. קשיות העורף וההליכה עם האמת עד הסוף, היא זו שמחזיקה ושתחזיק אותם נאמנים אליך לאורך כל ההיסטוריה... איזו אומה יכולה לשאת בעול תרי"ג מצוות מלבד ישראל? מי יכול לעמוד מול הזרמים, הרוחות, הרדיפות והתלאות? רק עם ישראל, עם קשה עורף, אשר צועדים בגאון אל מותם כש"שמע ישראל" על שפתותיהם...
זה מה שאומר משה לאלוקים – "ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא". דווקא מצד היותם קשי עורף, זה מה שמקנה להם נקודת זכות, שהרי רק בזכות "העזות" של אברהם אבינו, שהגיע לבדו להכרה בבורא עולם נגד השקפת עולם שלם של עובדי אלילים, אנו חיים היום כאומה יהודית...
כעת נבין דבר נוסף. כשמשה ירד מההר ובידיו לוחות הברית, יהושע שמע את "קול העם ברעה" (שמות לב', יז'). פירוש, יהושע שמע את העם מרעים, שמחים וצוחקים מהעגל (רש"י). אמר יהושע למשה "קול מלחמה במחנה", אמר לו משה "אין קול ענות גבורה, ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנכי שומע". רשי" מבאר כך – "אין קול הזה נראה קול עניית גיבורים הצועקים ניצחון, ולא קול חלושים הצועקים "וי", אלא קול חרופין וגידופין המענין את נפש שומען כשנאמרין לו".
ישנה משמעות נוספת לדברים שאומר משה, משמעות שמשלימה את הרעיון אותו הזכרנו. (שמעתי מהרב יששכר שטיינהרטר בשם הזוהר, לא מצאתי את הדברים בפנים). כשבני ישראל עשו את העגל, הם היו מחולקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת בעם ישראל הרימה "קול גבורה". זאת אומרת, היא אמרה, משה לא שב? לא נורא, נסתדר גם בלי משה, ניקח את גורלנו בידינו, נמנה רמטכ"ל חדש ונסמוך על גבורתנו, הם יצרו את העגל ומיד - "ויקומו לצחק". הקבוצה השנייה הייתה להפך, עצובה, מיואשת ומדוכדכת, ודווקא הדכדוך וחוסר האונים הוא זה שהוביל אותם "לסמוך" על העגל, כמו כל טובע שנאחז בקש...
משה רואה את מה שקורה ואומר ליהושע, אין לי ספק שלאורך כל ההיסטוריה בני ישראל יעברו מצבים דומים של ערפול, חוסר אונים, צרות וקשיים. אני אלמד אותך כיצד צריכים להתייחס אל מאורעות כאלו בעתיד - "אין קול ענות גבורה", פירוש - בכאלו מצבים לא כדאי לבני ישראל לסמוך על עצמם ועל גבורתם, אולם מאידך –"ואין קול ענות חלושה" – שלא יהיו מיואשים וחלשים, מצבי ייאוש ודכדוך עלולים להוביל את האדם למקומות
לא טובים. מה כן? "קול ענות אנוכי שומע" – שגם בתוך הבלבול והקושי תמיד תמיד יזכרו את "אנוכי השם אלוקיך", שיזכרו שאלוקים איתם בכל מצב...
ואכן, עם ישראל הוכיח את "קשיות עורפו" בכל דור ודור כשקמו עליו לכלותו. הוא הראה לעולם כולו, שבכול מצב הוא נשאר חדור באמונתו האיתנה...
הדברים נכונים גם ביחס לאדם הפרטי, ומכאן ההלכה הראשונה של הרמ"א בשולחן ערוך – "שיויתי השם לנגדי תמיד – הוא כלל גדול בתורה... ואל יבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך". הרמ"א פונה בקריאה לכל יהודי באשר הוא, לגייס את כוח העזות הטמון בו ולנתב אותו לעבודת השם...
זה מה שמבקש משה מאלוקים – "ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא"...

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן