קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
ז' סיון התשפ"א
Smaller Default Larger

טבעת הנישואין

״וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה, כְּתָב לְ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כִּי עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כָּרַתִּי אִתְּ בְּרִית וְאֶת
יִשְׂרָאֵל״ (שמות לד׳, כז׳).

 

משה מקבל ציווי מהבורא לכתוב את התורה. יחד עם זאת אלוקים מוסיף פרט מאוד מעניין - "כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ועם ישראל". פירוש, הברית בין אלוקים לבין ישראל מתקיימת באמצעות שמירת התורה והמצוות, זהו פשט הפסוק.
באים חכמים ומגלים לנו, שהפסוק טומן בחובו מתנה נפלאה, שקשה לשם לב אליה במבט שטחי. אלוקים מדגיש למשה – "כתוב לך את הדברים האלה" – רק את הדברים האלה. מה הכוונה, וכי אלוקים "חשב" שמשה לא יכתוב את הדברים "האלה"? מה הוא בא לשלול? כותב רש"י כך - "את הדברים האלה – ולא אתה רשאי לכתוב תורה שבעל פה".
פירוש. כשמשה שהה בהר סיני, אלוקים לימד אותו את כל התורה כולה - את המצוות כולן, את פירושיהן, פרטיהן ודקדוקיהן. אולם הוא ציווה אותו לכתוב רק חלק מאוד מסוים, ואת השאר הוא אסר לכתוב אלא ציווה להעביר בעל פה, במסורת מרב לתלמיד ומאב לבן.
נבאר יותר וניתן דוגמא. אלוקים ציווה את משה לרשום בתורה את מצוות תפילין – "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" (דברים ו', ח), זה מה שכתוב. לא כתוב את מה לקשור, אין פירוט באיזו צורה התפילין אמורות להיראות, באיזה צבע ובאיזה מיקום ביד, והאם "בין עיניך" הכוונה על האף, על המצח או על הראש... זאת אומרת, עיקר המצווה כתובה בתורה, אולם הפירוט ניתן למשה, והוא התבקש להעביר אותו בעל פה. הדברים שנכתבו נקראים "תורה שבכתב", ואילו הביאור, הפירוט וההרחבה, נקראים "תורה שבעל פה".
כמובן שכל אחד שואל את עצמו - מדוע "לסבך" את המערכת ולא לכתוב את הכול באופן מסודר? מה העניין בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה? הסוגיה מאוד מורכבת ומוכרחים להעמיק בעניין, אולם במסגרת קצרצרה זו ניתן סיבה אחת שכתובה בפסוק שהזכרנו.
הקוד טמון במילים "כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית". נבאר.
חכמים במדרש כותבים (שמות רבה, פרשת כי תשא אות מז'), שאחרי שאלוקים לימד את משה את כל פרטי המצוות, אמר משה "ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם" – תן לי רשות לכתוב את הכול... "אמר לו (אלוקים למשה), איני מבקש ליתנה להם בכתב" – אלוקים מסרב, והוא מצרף נימוק, אולם כדי שנבין היטב את הנימוק, נקדים כמה משפטים.
הקשר בין אלוקים לעם ישראל משול בתנ"ך כמה פעמים לקשר נישואין. הדוגמא הידועה ביותר היא דברי הפסוק בספר ירמיהו (פרק ב') "כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך", וכן בשיר השירים (ג', יא') – שלמה מגדיר את יום מתן תורה כ"יום חתונתו ויום שמחת ליבו" ועוד כהנה וכהנה פסוקים. הקדוש ברוך הוא משול לחתן, עם ישראל לכלה, והתורה משולה לטבעת נישואין. כשם שטבעת הנישואין מקשרת בין החתן לכלה, כך התורה מקשרת בין אלוקים לעמו.
נחזור למדרש. משה בדרך "לשים את הטבעת על ידה של הכלה" והוא מבקש מאלוקים לפרט בכתב את כל המצוות, ואלוקים אומר לא!.
מדוע? נכתוב את דברי המדרש בשפה שלנו...
בכל חתונה יש כתובה. כתובה זהו כתב התחייבות בין החתן לכלה. גם בחתונה בין אלוקים לעם ישראל יש כתובה/ התחייבות. הכתובה נמצאת בפרשת בחוקותי ובעוד כמה מקומות, שם כתוב, שאם הכלה "מפרה את החוזה" והיא לא שומרת את הקשר כראוי, יבואו עליה כל מיני צרות, אחת מהצרות זו הגלות. ואכן בבית ראשון הבבלים הגלו אותנו, בבית שני הרומאים הגלו אותנו ועדיין אין לנו מנוחה אמיתית.
וכאן ישנה בעיה. בדרך כלל, כשעם כובש עם אחר, הוא כובש את הארץ, מגלה את העם מהטריטוריה שלו ונוטל את אוצרות הטבע של הארץ, מעבר לכך הוא נוטל ממנו גם את האידיאולוגיה...
אומר אלוקים למשה, כיוון שיתכן ויבא יום שתהיה גלות, אני חושש שכתוצאה מהגלות הגויים ייטלו גם את הרכוש הרוחני של עם ישראל – את התורה, וזה לא יהיה. התורה היא טבעת הנישואין שלי עם בני ישראל ואני לא רוצה בשום פנים ואופן שאומה אחרת "תענוד את הטבעת"...
התורה היא הקשר האינטימי ביני לבין בני ישראל ואינני מעוניין שהיא "תזלוג" החוצה. איך אפשר לעשות זאת? אומר הבורא, אני יוצר מערך הגנה – "כתוב לך את הדברים האלה" בלבד, ואת המפתחות להבנת הקוד תעביר בעל פה מדור לדור. כדי להבין אל נכון את התורה שבכתב חייבים את התורה שבעל פה, לימוד התורה שבכתב ללא הסבר התורה שבעל פה חסר כל משמעות...
ואכן ההיסטוריה מוכיחה את העניין, אומות העולם נטלו את התנ"ך – הן הנצרות והן האסלאם, התנ"ך מקודש לכולם, אבל הוא חסר משמעות פרקטית כי אין להם את המפתחות להבנת הקוד...
מסיים המדרש וכותב, שזוהי כוונת הכתוב "כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית" – הברית והקשר של הבורא עם בני ישראל בא לידי ביטוי בעיקר ב"על פי" – בתורה שבעל פה... ולכן תכתוב רק את הדברים האלה, ולא את הכול...
לא יודע מה אתכם, אותי זה מרגש...

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן