קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
ז' סיון התשפ"א
Smaller Default Larger

נק' חיבור- הספר והמספר

מחקרים מראים, שחלקים נרחבים מהאוכלוסייה סובלים מהערכה עצמית ירודה, ביטחון עצמי נמוך או רגשי נחיתות.
נפש בריאה היא נפש המעריכה את עצמה. ביסודם של קשיים נפשיים רבים מסתתרת לרוב הערכה עצמית נמוכה, תחושה שאני לא מספיק, תחושה של חוסר בטחון בערכי, אשמה או בושה על מי שאני ועל מי שאני לא. הערכה עצמית היא מערכת החיסון של הנפש, וכפי שחולשת מערכת החיסון הגופנית עושה אותנו יותר פגיעים לווירוסים שונים, כך זה גם בתחום הנפשי.
חומש "במדבר" נקרא גם בשם "חומש הפקודים", משום שהן בראשיתו והן בסופו סופרים ופוקדים את עם ישראל.
הספירה מעניקה לאובייקט הנספר מעמד, חשיבות וייחודיות. לעתים המעמד הזה הוא שלילי, כמו המספרים שניתנים לאנשים שנכלאים בבתי סוהר. לעתים הוא ניטרלי, כמו מספרי תעודת הזהות. לעתים הספירה והמנייה יכולות להיות חוויה חיובית, למשל, כשיהודי עשירי משלים מניין.
אנחנו נספרים, כך או אחרת, במקום כזה או אחר.
פרשת במדבר פותחת בציווי לספור ולמנות את עם ישראל: "שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם, בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת כָּל זָכָר לְגֻלְגְּלֹתָם. מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כָּל יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל, תִּפְקְדוּ אֹתָם לְצִבְאֹתָם אַתָּה וְאַהֲרֹן" (במדבר א, ב-ג).
כשמעיינים בפסוקים הללו עולה מיד השאלה, מדוע התורה מאריכה בלשונה והיא כותבת כמה לשונות ביחס לספירה: "שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם, בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת כָּל זָכָר לְגֻלְגְּלֹתָם. מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כָּל יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל, תִּפְקְדוּ אֹתָם לְצִבְאֹתָם אַתָּה וְאַהֲרֹן". מדוע התורה לא כותבת את אותו ציווי בלשון "פשוטה" יותר: "תספרו כל זכר מבני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה".
מה פשר אריכות הלשון?
נתעכב מעט על ניסוח הפסוק, ונראה שטמונה בו אמירה חזקה בנושא חשיבות ההערכה העצמית (שמעתי את יסוד הדברים מהרב שמואל גרינברג).
1" .שאו". מדוע לא נכתב "תספרו" או "תמנו"? 2" .שאו את ראש". מדוע התורה כותבת לספור את הראש ולא את בני ישראל עצמם. מה המשמעות של ספירת הראש? 3" .במספר שמות". מספר ושמות הם שני דברים נפרדים. מה הפירוש של צמד מילים זה? 4 . "כל זכר לגלגלתם". מדוע התורה מכנה את האנשים "גולגלות"? 5" .תפקדו אותם". מפקד או פקידה אלו מילים נרדפות לספירה. מדוע התורה מוסיפה גם את הניסוח הזה עבור ציווי הספירה?
השאלות הללו מובילות למסקנה, שמטרת הספירה היא לא רק כדי לדעת את מספרם של בני ישראל, אלא עבור מטרה נוספת והיא: להטמיע בכל יחיד תחושה של חשיבות חיובית וגאוות יחידה, ולהחדיר בו מוטיבציה למצות את הפוטנציאל הייחודי הגלום בו.
הביטויים והלשונות המוזכרים בפסוק, טומנים בחובם מסרים אקטואליים לחיזוק ההערכה העצמית - "שאו", "את ראש", "במספר", "שמות", "לגלגלתם", "תפקדו".
נבאר את המילים אחת לאחת: "שאו". המילה "שאו" היא מלשון משא. "נשיא" נקרא כך משום שהוא נבחר לשאת את העם ולדאוג לצרכיו. על כל יחיד מישראל מוטלת החובה והזכות לשאת על
כתפיו את משא העם ולתרום למענו מיכולותיו. אדם לא קיים רק עבור עצמו. עם ישראל נקרא "כלל ישראל", ועל כל אחד לשאת בעול עם חברו ורק ככה הוא הופך להיות חלק מהכלל.
הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרן לומר לעם ישראל – שאו! לכל אחד מהעם היהודי יש את היכולת לשאת את העם, לקחת עליו אחריות ולשמר את הייחודיות של כלל ישראל.
השלב הבא שמחזק את קודמו הוא: "את ראש". התורה לא כותבת לספור אנשים, אלא "שאו את ראש בני ישראל". המילה "ראש" משמעותה חשיבות, ראשית והתחלה. כל אדם מישראל הוא חשוב ובעל פוטנציאל להיות ראש. כולם ראשים וראשוניים. כל אדם הוא יחידי בעולם, ומוטל עליו תפקיד ראשוני שלא הוטל על אף אחד מקודמיו. הידיעה הזו מחזקת את הציווי הקודם – "שאו". שא את ראשך בגאון ודע שהעולם כולו מצפה לך ולתרומתך הייחודית.
השלב השלישי הוא "במספר שמות". לפני שנבין את משמעות צמד המילים הזה, נמשיך הלאה בלשון הפסוק: "כל זכר לגלגלתם". "גולגולת" היא העצם המקיפה ומגינה על אברי הראש החשובים. בדרך כלל, כשמשתמשים במילה הזאת, מתכוונים לגולגולת של שלד אדם ולא לראש של אדם חי. מדוע התורה משתמשת בציווי על הספירה של בני ישראל בלשון "גולגולת"?
ישנם אנשים, שלמרות שהגולגולת שלהם מלאה בבשר ודם, במוח ובכל שאר האברים, עדיין אין לכך משמעות מיוחדת, והראש שלהם לא שונה בהרבה מיתר ראשי בעלי החיים המסתובבים בעולם. המבנה האנטומי כמובן שונה, שהרי הוא בעל צורת אדם, אך המבנה האנטומי של כל בעלי החיים שונה מאחד למשנהו.
תפקידו של היהודי הוא "למלא" את הראש, להשתמש בראש, לשאת את הגולגולת ולרומם אותה אל מעבר למציאות הביולוגית.
הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרן ללכת לכל יחיד בעם ישראל ולומר לו – יש לך ראש שונה משל כל בעל חיים אחר, יש לך שכל אלוקי, אתה מסוגל למלא את הגולגולת, להתרומם מעלה מעלה ולהרים את כל המציאות החומרית לעולם רוחני.
ידועה המשנה במסכת אבות: "אף הוא (הלל) ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אמר לה: עַל דַּאֲטֵפְתְּ אַטְפוּךְ, וְסוֹף מְטִיפַיִךְ יְטוּפוּן". פירוש: "על שהצפת הציפוך, וסופם של מצפייך לצוף". כלומר: הלל ראה גולגולת של רוצח שצפה על פני המים והוא אמר לה, משום שאת רצחת אדם וגרמת לגולגלתו לצוף בנהר – קרה לך אותו הדבר, וסופם של רוצחיך גם כן יהיה כזה.
הלל מתכוון לומר במאמר זה, שאין בעולם דבר הקורה במקרה, ואדם העושה רע מקבל את גמולו מידה כנגד מידה.
אם נמשיך את קו המחשבה שהתחלנו, יש למשנה זו עומק נוסף. כשם שמי שעורף את ראשו של חברו הוא ייענש על כך באותה מידה, כך גם על כל אחד מישראל מוטלת החובה "למלא את הגולגולת" של זולתו ולהביא אותה למצב של "ראש". לכל אחד יש אחריות לכך.
גולגולת צפה זהו סימן שהיא חלולה וקלה. מוטלת עלינו החובה לשאת לא רק את הראש שלנו אלא גם את הראש של השני, למלא אותו בתוכן, בערכים, בתורה וביראת השם.
ישנו שיר עממי מפורסם האומר "אנשים לא חיים או מתים, הם פשוט צפים". בואו לא נצוף.
לשון נוספת שמופיעה בפסוקים אלו היא "תפקדו". המילה "תפקדו" היא מלשון פיקדון. מה זה פיקדון? מישהו מקבל על עצמו אחריות לשמור בבטחה חפץ לא שלו. כשאדם מקבל פיקדון, הוא אמור לשאת באחריותו. גם המילה "פקיד" נגזרת מכך, משום שהפקיד הופקד מאת הממונים עליו על תחום מסוים או על עבודה מסוימת, אולם אין להם רשות לעשות ככול העולה על רוחם.
כולנו פקידים ב"מתחם העבודה" של הקדוש ברוך הוא. כולנו קבלנו פיקדון רב ערך לשמירה, וכפי שאומרים אנו מידי בוקר: "אֱלֹהַי! נְשָׁמָה שֶׁנָּתַתָּ בִּי טְהוֹרָה היא. אַתָּה בְרָאתָהּ, אַתָּה יְצַרְתָּהּ, אַתָּה נְפַחְתָּהּ בִּי, וְאַתָּה מְשַׁמְּרָהּ בְּקִרְבִּי, וְאַתָּה עָתִיד לִטְּלָהּ מִמֶּנִּי, ולְהַחֲזִירָהּ בִּי לֶעָתִיד לָבוֹא...". הנשמה שבתוכנו נמצאת אצלנו בפיקדון זמני, עלינו לשמור עליה ולהבין שאם אנחנו קבלנו עליה את זכות השמירה, ללא ספק יכולים אנו לשאת אותה ולהפוך אותה לראש.
זה מה שאמרו משה ואהרן לכל אחד מישראל - מישהו מינה אותך לתפקיד חשוב! יש לך יכולת! יבוא יום והפיקדון יחזור לבעליו ועליך לדאוג להשיב אותו בשלמותו.
נחזור לצמד המילים "במספר שמות". משהו בצמד מילים זה לא כל כך מובן, שהרי מספר ושמות הם שני דברים נפרדים. לאור מה שראינו עד עכשיו, נבין טוב יותר את משמעותו.
בלשון הקודש, שם של דבר מורה על מהותו, והרחבנו על כך פעמים רבות. מה פירוש המילה "מספר"? ישנה מילה נוספת שקרובה מאוד למילה הזו: "סיפור" ו"ספר".
המילה "סיפור" כתובה מספר פעמים בתורה, לדוגמא במצוות סיפור יציאת מצרים: "וּלְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזְנֵי בִנְךָ וּבֶן בִּנְךָ אֵת אֲשֶׁר הִתְעַלַּלְתִּי בְּמִצְרַיִם" (שמות י, ב). "וְהָיוּ מְסַפְּרִים בִּיצִיאַת מִצְרַיִם כָּל אוֹתוֹ הַלַּיְלָה" (מתוך ההגדה).
"אפילו כולנו חכמים... מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים" (מתוך ההגדה).
מה ההבדל בין סיפור לבין הגדה או אמירה? כשיש לאדם רעיון אחד בודד, הוא יכול לומר אותו, להפיץ אותו או לכתוב אותו על דף, אולם כשיש לאדם מספר רב של רעיונות או הגיגים, הוא כותב אותם בספר. "ספר" נקרא כך משום שמקובץ בו מספר רב של רעיונות, של עלילה ארוכה וכדומה. את יציאת מצרים עלינו לספר ולספור, ולהוסיף בהרחבה עוד פרט ועוד פרט.
מיד לאחר הלילה בו נצטווינו על סיפור יציאת מצרים, בלילה שלאחריו, מצטווים אנו לספור ספירת העומר. ספירת העומר לא נועדה רק כדי לדעת את מנין הימים, שהרי בשביל זה יש לוח שנה. תפקידה של הספירה היא להפוך את הספירה והציפייה לסיפור החיים של כולנו – "וספרתם לכם", שהספירה והציפייה לקראת מעמד הר סיני תהפוך לחלק בלתי נפרד מסיפור החיים שלנו.
הפעם הראשונה שהתורה כותבת את המילה "ספר" היא בפסוק: "זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם בְּיוֹם בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם בִּדְמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתוֹ" (בראשית ה, א). לכל אחד אמור להיות "ספר" בו מסופר תולדות חייו. ספר זהו ביטוי למשהו מתוכנן ומסודר. תולדותיו האמתיים של האדם הם מעשיו, ועליו לכתוב ספר בעל אינדקס רב ועשיר. אוי לו לאדם שחי את חייו בלי שיש מה לספר עליו.
זהו עומק כוונת התורה במילים: "במספר שמות". משה ואהרן מבקשים מכל אחד ואחד לחיות באופן כזה שיוכלו "לכתוב עליהם ספר" עב כרס, מלא במשמעות.
לא לחינם פרשה זו נקראת בדרך כלל בסמוך לחג השבועות, יום בו קבלנו את התורה. לכל אחד יש בתורה חלק משלו, וכפי שמתפללים אנו: "ותן חלקנו בתורתך".
"זה ספר תולדות אדם... בדמות אלוקים עשה אותו". כל אדם הוא בדמות אלוקים, ועליו לשאת את ראשו, להוציא את החלק האלוקי שלו החוצה, לספור ולספר.

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן