קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
ט"ז כסלו התשפ"א
Smaller Default Larger

פרשת נשא

כותרת מחבר כניסות
נק' חיבור - ביטול בשישים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1779
אני או עני נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1646
מושג מהפרשה- הפרטים הקטנים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1644
עירוב חומרים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1824
בקצרה- קומת קרקע נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1863
סקירת מערכות נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2191
סיפור מההפטרה- סיר פלא נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1994
כאן בונה נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2791
לכל כדור יש כתובת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2375
חיים רק פעם אחת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2815