קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
כ"ג כסלו התשע"ח
Smaller Default Larger

פרשת נשא

כותרת מחבר כניסות
נק' חיבור - ביטול בשישים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 443
אני או עני נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 905
מושג מהפרשה- הפרטים הקטנים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 986
עירוב חומרים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1091
בקצרה- קומת קרקע נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1273
סקירת מערכות נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1390
סיפור מההפטרה- סיר פלא נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1319
כאן בונה נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2098
לכל כדור יש כתובת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1733
חיים רק פעם אחת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2178