קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
י"ד 'אדר ב התשע"ט
Smaller Default Larger

פרשת נשא

כותרת מחבר כניסות
נק' חיבור - ביטול בשישים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 387
אני או עני נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 767
מושג מהפרשה- הפרטים הקטנים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 889
עירוב חומרים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 993
בקצרה- קומת קרקע נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1151
סקירת מערכות נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1281
סיפור מההפטרה- סיר פלא נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1222
כאן בונה נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1998
לכל כדור יש כתובת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1627
חיים רק פעם אחת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2064