קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
י"א שבט התשע"ט
Smaller Default Larger

פרשת נשא

כותרת מחבר כניסות
נק' חיבור - ביטול בשישים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 287
אני או עני נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 721
מושג מהפרשה- הפרטים הקטנים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 827
עירוב חומרים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 935
בקצרה- קומת קרקע נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1111
סקירת מערכות נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1226
סיפור מההפטרה- סיר פלא נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1167
כאן בונה נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1941
לכל כדור יש כתובת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1576
חיים רק פעם אחת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2017