קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
י"ז תמוז התש"פ
Smaller Default Larger

פרשת נשא

כותרת מחבר כניסות
נק' חיבור - ביטול בשישים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1451
אני או עני נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1416
מושג מהפרשה- הפרטים הקטנים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1464
עירוב חומרים נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1575
בקצרה- קומת קרקע נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1703
סקירת מערכות נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1984
סיפור מההפטרה- סיר פלא נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 1812
כאן בונה נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2605
לכל כדור יש כתובת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2198
חיים רק פעם אחת נכתב על ידי הרב משה שינפלד - נפש יהודי 2651